Skip to content

Een Situationistische Droom

  • by

een ongezonde gezondheidszorggigant

met het geld van sommige belastingbetalers

een mix van eerbied en oneerbiedigheid

een tegengestelde impuls

met meer overheidsfinanciering

met minder overheidsfinanciering

met nog meer overheidsfinanciering

of hoe het einde terugkeert naar het begin

deze toestand is op zichzelf al een tegenspraak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *